Certifikace

Společnost KOMASTAV DS s.r.o., Ústí nad Labem je držitelem certifikátů:

Uvedené systémy tvoří Integrovaný systém managementu zahrnující všechny řídicí, výkonné a obslužné procesy prováděné společnosti.

Integrovaný systém managementu, umožňuje efektivní řízení procesů a činností se zaměřením na: