Kontakt

Obchodní firma:

KOMASTAV DS s.r.o.

společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
IČ: 
254 76 696, DIČ: 254 76 696, bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem, č.ú. 103 80 27 /0300

Členové statutárního orgánu: 

Koník Jan - ředitel společnosti
Ing. Holý Miroslav - výrobní ředitel

Sídlo:

Revoluční 55l/6
400 01 Ústí nad Labem

Provozovna:

Žizkova 660
400 04 Trmice

Telefon: 47 520 57 12, 13
Fax:
 47 520 57 14

E-mail: nabidky@komastavds.cz
Internet:
http://www.komastavds.cz

Společnost je registrována v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19902
Systém managementu jakosti SMJ - Držitel certifikátu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001
Systém environmentálního managementu EMS - Držitel certifikátu systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001
Systém managementu BOZP + PO - Držitel certifikátu systému BOZP+PO dle ČSN OHSAS 18001